Fiiller

YAPILARINA GÖRE FİİLLER
                Türkçe’de fiiller yapı bakımından üçe ayrılır:
1.        Basit fiil
2.        Türemiş fiil
3.        Birleşik fiil
1.BASİT FİİLLER: Herhangi bir yapım eki almamış, başka bir kelimeyle de birleşmemiş kök durumundaki fiillerdir. Kök, fiilin bölünemeyen en küçük anlamlı parçasıdır.
Sev-, ağla-, kaç-, sor-
                Çekimli bir fiilin kip, kişi ve olumsuzluk ekleri atıldıktan sonra geriye kalan iş, oluş, hareket bildiren kısmı yapım eki almamış, yani başka bir kelimeden türememiş veya başka bir kelimeyle de birleşmemiş fiil basit yapılıdır.

Okuyacakmışsın ....Oku-y-acak-mış-sın (Kök-yardımcı ses-gelecek zam.eki-rivayet eki-2.tekil şahıs eki.)
2.TÜREMİŞ YAPILI FİİLLER: Fiil ya da isim köklerine yapım eki getirilerek türetilen fiillerdir.
Göz-le-                    gör-üş                     yaş-a-                      giy-in
İsim                         fiil                           isim                         fiil   
      Fiil                       fiil                          fiil                            fiil
Dikkat ! Yansıma olan kelimelerle de fiil türetilebilir.( Çat-la-, fısıl-da-, hav-la-)
Örnek Soru: Hangi cümledeki yüklemin yapısı basittir? (19996 DPY)
A)      Yeni aldığı elbiseyi bugün giydi.
B)       Çocuk, yatağından hafifçe doğruldu.
C)       Seyahatten dönen kardeşini yokladı.
D)      Akşam olunca sokaklar tenhalaştı.
Cevap (A) : Giy-di   (Basit)
Örnek Soru : Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi isimden türemiş bir fiildir?
A)      Babam koca bir ayı avlamış.
B)       Bebeğe yedirdin mi mamasını?
C)       Bu kartları çok ucuza bastırdım.
D)      Alıştım artık, bana yapılanlara. 
Cevap (A) : Av (isim)
3. BİRLEŞİK YAPILI FİİLLER : İki ya da daha fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturdukları fiillerdir. Üç yolla yapılır:
a)       Yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller:       
  İ  S  İ M
Yardımcı Fiil
et-
ol-
eyle-
kıl-


Yardım      et-
Başarılı      ol-

Not: Ol-  yardımcı fiili tek başına da fiil olarak kullanılabilir. Ben hep sizin yanınızda olacağım.

Örnek Soru: “Olmak” fiili aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı fiil olarak kullanılmıştır? (1996 – FL / AÖL)

A)      Gideli iki yıl oluyor.  (Zarf Tümleci)
B)       Her şeyden önce insan olmalı.  (Yüklem)
C)       Evimizin bir de bahçesi olmalı. (Özne)
D)      Bu yaz ekinler erken oldu.  (Zarf Tümleci)

Cevap (B)
Çözüm: Ol- kelimesi tek başına yüklem olduğu zaman, yanındakini fiilleştirmek yerine onları özne, nesne veya tümleç olarak alır.
DİKKAT ! Yardımcı fiille oluşturulan birleşik fiillerde ses düşmesi veya ses türemesi oluşuyorsa fiil bitişik yazılmalıdır. Eğer ünlü düşmesi veya ünsüz türemesi olmuyorsa ayrı yazılır.
Sabır-et-     sabret-  (Ses düşmesi)
Af-et-         af-f-et- (Ses türemesi)
Terk et-
Namaz kıl-
Hasta ol-

Örnek SoruHangi cümlede birleşik fiil yoktur? (1993 EML)
A)      Bahçede çalışan komşumuza yardım edelim.
B)       İnsanları fikirlerinden dolayı küçümsemeyin.
C)       Sabahtan beri içimde bir  eziklik hissediyorum.
Dayıma, sabah erkenden telefon ettim.

b)       Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller ( Deyim Halindeki Birleşik Fiiller) :

            Kelimelerin gerçek anlamlarından sıyrılmasıyla yani mecaz anlamda kullanılmasıyla oluşan birleşik fiillerdir. –mek. –mak mastar ekinin alabilen deyimler bu gruba girer.  Veya ; isim soylu kelime ya da kelimelerle bir fiilin bir araya gelmesiyle oluşur.

Memleketim gözümde tütüyor ! Başka nereye başvurdunuz? Çok eziyet çekmiş.
(Göz gezdir-, kafa patlat-, kapı dinle-, kulak asma-, akıl ver-...)

c)        Kurallı Birleşik Fiiller

En az iki kelimenin belli bir kurala göre birleşmesiyle oluşan birleşik fiillerdir. Dilimizde çok değişik  kurallı birleşik fiil vardır. Bunların en yaygın olarak kullanılanları dört çeşittir.


1) Tezlik Fiili: Fiil kök ve gövdelerine –ı, -i, -u, -ü ekleri getirilir. Ortaya çıkan kelime “vermek” fiiliyle birleştirilir. Tezlik fiilleri daima bitişik yazılır. Geliver-, yapıver-, okuyuver-, seçiver...
Tezlik fiillerinde genellikle “çabukluk, beklenmezlik, kolaylık, önem vermeme” anlamları görülür.
Gazeteyi yere atıverdi. (Önem vermeme)
Fiil Tabanı             -(i) ver (mek)
Bak                         (ı)ver-
                Tezlik fiilinin olumsuzu iki şekilde yapılır: Geliver...gelmeyiver veya  Geliverme

2) Yeterlilik Fiili : Fiil kök veya gövdelerine –a, -e ekleri getirilir. Ortaya çıkan kelime “bilmek” fiiliyle birleştirilir. Bu fiillerde bir işin yapılmasına gücün yetmesi, işi başarma anlamları vardır. Daima bitişik yazılır.  Yapabil-, gezebil-, okuyabil-...
                Yeterlilik fiillerinde genellikle olasılık anlamı görülür. Bu nedenle yeterlilik fiillerinin bulunduğu cümlelerde olasılık zarflarının kullanılması dil yanlışlığına yol açar.
Belki yarın köye dönerim. (Doğru)
Yarın köye gidebilirim. (Doğru)
Belki yarın köye gidebilirim. (Yanlış)

                Yeterlilik fiilinin olumsuzu üç şekilde yapılır: Alabilirim... (Alamam) (Almayabilirim) (Alamayabilirim)
                Yukarıdaki üç olumsuz yeterlilik fiilinin aralarında  anlam farkı vardır. Birincide kesinlik, ikincide kişinin kendisine bağlı olumsuzluk, üçüncüde ise kişinin elinde olmayan nedenlerden doğan olumsuzluk söz konusudur.

3) Sürerlilik Fiili : İki şekilde yapılır.
·          Fiil kök veya gövdelerine –a, -e ekleri getirilir. Ortaya çıkan kelime “durmak, kalmak, gelmek” fiilleriyle birleştirilir. Bu tür sürerlilik fiilleri daima bitişik yazılır. Uyuyakal-, gidedur-, süregel-...
·          Fiil kök veya gövdelerine –ıp, -ip, -up, -üp ekleri getirilir. Bu kelimelerden sonra “durmak, kalmak, gelmek” fiilleri kullanılır. Bu tür sürerlilik fiilleri ayrı yazılır.Konuşup dur-, gidip dur-, donup kal-, sürüp gel-...

Bu fiillerde, işin belli bir süre devam ettiği anlamı vardır. Sürerlilik fiillerinin olumsuzu yoktur.

4) Yaklaşma Fiili: Fiil kök veya gövdelerine –a, -e ekleri getirilir. Ortaya çıkan kelime, “yazmak” fiiliyle birleştirilir. Yaklaşma fiilleri bitişik yazılır. Düşeyaz-, öleyaz-...
                Bu fiillerde “olmadı ama az daha olacaktı, az kalsın oluyordu” anlamları vardır. Yaklaşma fiillerinin anlamı olumsuzdur. Bu nedenle yaklaşma fiilleri ayrıca olumsuz yapılamaz. Yani bu fiillerin görünümü olumlu, anlamı olumsuzdur.

NOT : Türkçe’de en çok kullanılan kurallı birleşik fiiller bunlardır. Bunlar iki fiilden oluşmuştur. Ayrıca bir fiilimsi, bir fiilden (ağlayacağı tut-, göresi gel-..) ; bir fiil , bir yardımcı fiilden  oluşan (hazırlanmış ol-, gider ol-, söyleyecek ol-...) kurallı birleşik fiiller de vardır.

22:10 - 6/3/2007 - YORUM YAZ


sevgiler :D

merhaba ben 7.sınıf öğrencisiyim türkçeyi gerektiği yerde düzgün kullanmaya çalışıyorum herkez size yanlışınız olmadığı halde yorum yapıyor ve çok sinir oluyorum bütün verdiğiniz cevapları okudum bence tanıdığım en iyi türkçe / edebiyat öğretmenlerinden birisinizi sizi çok tebirk ediyorum umarım istediğiniz şeye ulaşırsınız bu kadar yoruma cevap veriyosunuz ve sinirlenmiyosunuz ya Allah yardımcınız olsun iyi akşamlar :) cevabınızı bekliyorum

 GMZESHN 2011-02-18 19:07:31 - 2011-02-18 19:07:31


teprik

çok tşkkr ederim çok işime yaradı

EREN 2009-10-21 15:56:00 - 2009-10-21 15:56:00


?turkısh

bence burda yeterince soru yok fazlada blgi verilmemiş puan olarak 00000000 veriyorummmm daha fazla bilgi ve soruuuu

YÖNETİM NOTU: Sevgili Lara,
Burası ilköğretime yönelik bir site ve o yüzden de bilgiler az, öz... Yeterince soru istiyorsan yaprak test çöz, tavsiyemdir. :))) Verdiğin "0" da ancak senin bakış açına verilebilir ki 5'lik bir site bekliyorum senden! Yap, görelim... :)))

Düzenleyen edebiyatturkce gün: 31/5/2009 saat: 21:42

LARA 2009-05-31 13:20:17 - 2009-05-31 13:20:17


fiiller

çok mükemmel beğendim

ISIMSIZ 2009-05-09 12:58:25 - 2009-05-09 12:58:25


türkçe

arkadaşlar ben bu siteye okulumun sitesinde yararlı siteler bölümüne girdim ve size bir şey söyleyecem ... arkadaşlar türkçemizin yok olup gittiğini biliyormusunuz.bir düşünün bir cumle kurduğunuzda bilmediğiniz kelimeleri araya koyuyoruz.peki o gereksiz cümleler gerekirmi.bence hayır...bu dedeiklerimi bir düşünün

GAMZE TOSIN 2009-05-06 14:36:48 - 2009-05-06 14:36:48


...

bu konuya bayılıyorum o yüzden ben bu siteyi seçtim

ERAY 2009-05-04 21:32:09 - 2009-05-04 21:32:09


sıfır vercekmiş

ya hoca bunların hepsine yalan dedi yanlış dedi ya simi yanlış biliyosunuz yoksa hocamı bilmiyo anlamadım lütfen bana yardımcı olun bu benim dönem ödevim

YÖNETİM NOTU: Sevgili Mert,
Mesela neresine yalan yanlış dedi? Hepsine dediyse o hocanın alnından öpüyorum(!) o zaman... Türk Dilinde yüksek lisans yapmış ve doktoraya devam eden biri olarak ben 10 yıldır bunu böyle anlatıyorum. Neden? Çünkü doğrusu bu! :))) Bence hocan şaka yapmıştır.

NOT: Konun "Birleşik Fiiller" mi yoksa "Birleşik Zamanlı Fiiller" mi? Tam olarak konunu söyle bana...Eğer "Yapısına Göre Fiiiler" ise ve sen bu ödevle sıfır alırsan ben bu mesleği bırakacağım. :)


 http://edebiyatturkce.blogcu.com/yapilarina-gore-fiiler/1142156   ALINTIDIR...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder